En likvärdig skola kräver likvärdiga skolbibliotek

I senaste numret av Biblioteksbladet skriver Nationella skolbiblioteksgruppen en debattartikel. Den publiceras även här.

En likvärdig skola kräver likvärdiga skolbibliotek

Fortfarande saknar hälften av Sveriges elever tillgång till ett skolbibliotek som är bemannat minst 20 timmar per vecka. I 90 kommuner finns inte ett enda skolbibliotek som har denna bemanningsnivå. Det visar Kungliga bibliotekets statistik. Nu krävs resurser och en lagskärpning för att Sveriges elever ska få det de har rätt till – väl fungerande skolbibliotek.

Nationella Skolbiblioteksgruppens vision är ett Sverige där bemannade skolbibliotek är en självklar och integrerad del i skolans arbete. Väl fungerande skolbibliotek har stor betydelse för elevernas lärande och utveckling. Skolbibliotek har en särskilt central roll för elevens läs- och språkutveckling och medie- och informationskunnighet. Därför är bristen på skolbibliotek alarmerande. Eleverna går miste om en viktig förutsättning för att nå sina mål och vara rustade för framtidens arbetsmarknad.

En resursfråga

I valrörelsen lovade Stefan Löfven och Gustav Fridolin ”säkerställa att alla elever har tillgång till skolbibliotek”, samt uttalade att ”skolbibliotek bemannade med kompetenta bibliotekarier är en viktig resurs för elevers läsande och lärande”. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har i regeringsställning nu möjlighet att genomföra sitt löfte.

Ett första steg är det i budgetpropositionen utlovade stödet till bemanning. För personalförstärkningar i skolbibliotek föreslår regeringen att 15 miljoner kronor avsätts för 2016. Regeringen beräknar för samma ändamål 30 miljoner kronor årligen för de kommande åren.

Det är en bra början, men det är inte tillräckligt. Det krävs att huvudmännen motpresterar och satsar för att leva upp till skollagens krav. För att det ska ske anser vi att det också krävs en skärpning av skollagen.

Bemanningskrav i skollagen

2011 skärptes skollagen och sedan dess ska alla elever ha tillgång till skolbibliotek. I lagens förarbeten förklaras att med skolbibliotek avses ”en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande”. Inga bestämmelser ställer krav på skolbibliotekets pedagogiska funktion, bemanning eller personalens kompetens.

Vi anser att skollagen behöver skärpas med ett bemanningskrav för att huvudmännen ska ta sitt ansvar.

Nu är en nationell biblioteksstrategi äntligen på väg. Nu vill vi att utbildningsministern också tar diskussionen om bemanningsnivån på skolbiblioteken med huvudmännen. Samma vilja måste också komma till uttryck i regioner och kommuner, bland lokala politiker men också bland rektorer och skolledningar.

För Sveriges elevers bästa – satsa på skolbiblioteken!

Nationella skolbiblioteksgruppen

Bo Westas, DIK

Elisabeth Ljungdahl, Lärarförbundet

Anders Almgren, Lärarnas Riksförbund

Susanne Nordqvist, Skolbiblioteksföreningarna

Jenny Nilsson, Svensk biblioteksförening

Bengt-Erik Engholm, Sveriges författarförbund

Elisabeth Fridsäll Emilsson, Sveriges skolbibliotekscentraler

 

 

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s