Skolbibliotek i internationellt perspektiv

Här på webbsida kommer vi som representerar olika organisationer i Nationella skolbiblioteksgruppen att skriva blogginlägg, förhoppningsvis en gång i månaden under skolåret. Först ut är Jenny Nilsson, Svensk biblioteksförening, som är den organisation som administrerar NSG.

 

Riktlinjer för skolbibliotek

Den internationella biblioteksfederationen IFLA tog under 2015 beslut om nya riktlinjer för skolbibliotek. Svensk biblioteksförening har låtit översätta riktlinjerna till svenska. Riktlinjerna svarar mot det skolbiblioteksmanifest som IFLA och Unesco gemensamt formulerat och som kom 1999. Skolbiblioteken betraktas i manifestet som en faktor som förbättrar och förhöjer kvaliteten på både undervisning och lärande i hela skolan för både elever och lärare.

 

Riktlinjerna har en modernare syn och terminologi än manifestet. Främst när det gäller medie- och informationskunnighet och skolbibliotekets roll för att eleverna ska uppnå de förmågor som krävs i dagens digital verklighet och också förbereda dem för en framtida arbetsmarknad. ”Riktlinjer utgör en kompromiss mellan vad vi strävar efter att uppnå och vad vi rimligen kan förväntas uppnå”, skriver författarna i inledningen.

 

Skolbibliotekens mål

Skolbibliotekets mål formuleras utifrån det mångfacetterade uppgifter skolbiblioteket har, om informationskompetens skriver man bland annat:

”Målet för alla skolbibliotek är att bidra till utvecklingen av informationskompetenta elever som är ansvarsfulla och etiska samhällsmedborgare. Informationskompetenta elever är skickliga egenledda studerande som är medvetna om sina informationsbehov och som aktivt engagerar sig i begreppsvärlden. De hyser förtroende för sin problemlösningsförmåga och vet hur man hittar relevant och tillförlitlig information. De kan hantera tekniska verktyg för att få tillgång till information och för att förmedla det de har lärt sig.”

 

Ramar för skolbibliotek

I riktlinjerna poängterar man vikten av att skolbibliotek stöds i lag och genom finansiering:

”För att kunna vidmakthålla och kontinuerligt anpassa sig till en utbildningsmässig och kulturell miljö som är stadd i utveckling, måste skolbiblioteken understödjas av lagstiftning och varaktig finansiering.”

 

Bemanning av skolbibliotek

Vilken typ av bemanning skolbiblioteken ska ha var nog en svår nöt att knäcka. Det ser mycket olika ut beroende på olika länders organisation av skolan och ekonomiska möjligheter. I riktlinjerna konstateras dock bland annat att:

”Eftersom skolbibliotekens roll är att underlätta undervisning och lärande behöver skolbibliotekens tjänster och verksamhet ledas av yrkesutbildad personal” och vidare att ”Mer än femtio års internationell forskning tyder dock på att skolbibliotekarier behöver formell utbildning i skolbiblioteksarbete och klassrumsundervisning för att kunna utveckla den yrkesmässiga expertis som krävs för mer sammansatta roller rörande undervisning, främjande av läsning och litteracitet, skolbiblioteksförvaltning, samarbete med undervisningspersonal och deltagande i utbildningssamhället.”

 

Verksamhet, utvärdering och marknadsföring

Riktlinjerna behandlar också viktiga grundläggande principer kring skolbibliotekens bestånd av fysiska och digitala resurser, skolbibliotekets verksamhet (bl a främjande av litteracitet och läsning, undervisning i medie- och informationskunnighet och forskningsbaserade lärandemodeller) men också utvärdering av och PR för skolbibliotekets verksamhet.

 

Riktlinjerna i Sverige

Svensk biblioteksförening hoppas att de översatta riktlinjerna kan vara en utgångspunkt för diskussion i Sverige om hur skolbiblioteken kan stärkas och utvecklas. Detta är riktlinjer som alltså kan och ska diskuteras och användas för skolbibliotekens, och därigenom elevernas bästa, i Sverige.

Riktlinjerna på svenska

 

 

Jenny Nilsson

utvecklingssekreterare

Svensk biblioteksförening

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s