Skolbibliotek som del i en skola i förändring

I onsdags släpptes Nationella biblioteksstrategins omvärldsrapport ”Den femte statsmakten”. Rapportens omvärldsspaning kring skolbiblioteken görs av Stefan Pålsson. Pålsson är frilansskribent och sedan 2008 ansvarig för innehållet på Omvärldsbloggen, Skolverket. Jenny Nilsson, sammankallande i NSG och representant för Svensk biblioteksförening ger sin syn på Pålssons bidrag.

Utgångspunkten i Pålssons text kan tyckas självklar – skolbibliotekets framtidsutmaningar och omvärld är de samma som skolans framtidsutmaningar och omvärld. Men eftersom skolbiblioteken fortfarande inte självklart ses som en del av skolan så måste det fortfarande poängteras.

Pålsson lyfter fram resonemangen i OECD:s Trend Shaping Education 2016 som visar hur de trender som påverkat skolan ”länge varit linjära, långsiktiga och tämligen stabila”. Men genom den digitala utvecklingen måste skolan nu anpassa sig till en ständig förändring. Längre fram i rapporten skriver han om skolledarnas utmaning att leda skolan i den förändringen och att de i många fall inte anser sig själva rustade för det uppdraget. Pålsson beskriver det som att de inte har ”förmågan att organisera och driva utvecklingen framåt”. I det sammanhanget gäller det också för rektorerna att förstå på vilket vis de har nytta av biblioteks- och informationsvetenskaplig kompetens. Moment som rör digitalisering ska framöver vara en del av Rektorsprogrammet. Där ser jag att det är viktigt att det synliggörs hur skolbibliotekariens kompetens kan bidra till skolans utveckling. Pålsson föreslår att skolbibliotekets roll behandlas i nya moduler kring ledarskap och skolans digitala utveckling inom Skolverkets skolutvecklingsprogram. Det är en väldigt god idé.

För att skolbiblioteken ska fungera integrerat och inte som isolerade öar krävs förutom insiktsfulla skolledare också att man utvecklar bra arbetssätt där lärares och skolbibliotekariers kompetenser möts. Här behövs mer kunskap och forskning om hur det görs på bästa sätt. I de reviderade läroplanerna lyfts skolbibliotekens funktion både när det gäller språkutveckling och medie- och informationskunnighet. Det är inte minst viktigt för elever med läsnedsättningar och/eller med svenska som andraspråk. Pålsson tar exempel från kriterier för både DIK:s pris Skolbibliotek i världsklass och NSG:s Årets skolbibliotek (en randanmärkning här: priset har alltid delats ut av NSG) som bra beskrivningar av förutsättningar som måste finnas för välfungerande integrerade skolbibliotek.

Grundproblemet beskriver Pålsson rakt på sak: ”För att få ordentlig fart på skolbiblioteket måste det helt enkelt satsas mer pengar”. Men han lyfter också det alldeles nya problemet med att rekrytera bibliotekarier. Det är nu ett bristyrke och många skolor försöker förgäves rekrytera fackutbildade bibliotekarier. Här föreslår Pålsson, och detta återkommer på fler ställen i omvärldsrapporten, att ett sätt att hantera det skulle vara en särskild utbildningsinriktad bibliotekarieutbildning. Det tål att funderas över.

Jag håller verkligen med Pålsson om att svensk skoldebatt länge varit bakåtblickande och nostalgisk. Jag hoppas att han har rätt i att blicken nu börjar riktas framåt och att man i det sammanhanget verkligen ser vad kompetenta skolbibliotekarier kan bidra med. Det är inte utan att jag också känner en viss stolthet över de sammanhang där skolbiblioteken har funnits med i olika centrala dokument som Pålsson lyfter. Det är inte minst ett starkt påverkansarbete genom åren från både NSG och Svensk biblioteksförening som bidragit till det.

Jenny Nilsson

2 reaktioner på ”Skolbibliotek som del i en skola i förändring

  1. Bra kommentarer, Jenny. Håller verkligen med om att skoldebatten måste riktas framåt, utifrån de utmaningar i dagens skola och samhälle som vi ställs inför just nu.

    Vi ses på tisdag! Visst var det kl. 14?

    Hälsningar Elisabeth

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s