Priset går till…

De nominerade till Årets skolbibliotek 2018:

Alléskolan, Åtvidaberg

Länk till film från Alléskolan

Bessemerskolan, Sandviken

Länk till film från Bessemerskolan

Söderslättsgymnasiet, Trelleborg

Länk till film från Söderslättsgymnasiet

 

IMG_0092Platsen, Östra scenen Skolforum på Stockholmsmässan i Älvsjö,
måndagen den 29 oktober kl. 15.30.

På scenen står Jakob Amnér, ordförande i Sveriges elevråd (SVEA), beredd att läsa upp vilken skola som i år ska få ta emot NSG:s utmärkelse Årets skolbibliotek.
I år blev det Bessemerskolan i Sandviken!

IMG_0107Bessemerskolan är en gymnasieskola med ca 1200 elever. Man har både högskoleförberedande program, yrkesprogram och introduktionsprogram.

I biblioteket arbetar två bibliotekarier, Kirsi Rutanen och Emma Lindgren,
samt en biblioteksassistent på heltid.

I sin ansökan beskrev skolan sin verksamhet på följande sätt: ”Bessemerbiblioteket initierade ”Bessemermodellen” för att skapa ett dynamiskt flöde av ansvar och insatser från alla inblandade aktörer: skolledare, lärare och bibliotekarier. Idag arbetar vi tillsammans med elevernas måluppfyllelse i fokus. Vi gör varandra bättre! Arbetssättet skapar en dynamik som gynnar flödet mellan aktörerna så alla kan bidra med sin kompetens och kunnighet.”

De resurser som skolbiblioteket erbjuder finns tillgängliga för alla på hemsidan

Vi gratulerar Bessemerskolan och önskar dem lycka till i sitt fortsatta arbete!

IMG_0060

I samband med prisutdelningen anordnade NSG ett seminarium med titeln Skolbiblioteken – nuläge och framtidsspaning.

Jenny Nilsson från NSG samtalade med två undervisningsråd, Anette Holmqvist från Skolverket och Anna Wide från Skolinspektionen.

Anette Holmqvist började med att berätta om Skolverkets rapport, om skolbibliotekens funktion och skolbibliotekariens kompetens används på bästa sätt för att stärka utbildningens kvalité.

I rapporten konstaterar man att samarbetet mellan skolbibliotekarier och lärare är svagt och kunskapen om vad skolbiblioteket kan användas till är låg både hos lärare och skolledare.

Det finns en otydlig styrning av skolbiblioteken och de ingår sällan i skolornas kvalitetsarbete och bara 25 % av de kommunala biblioteksplanerna tar upp skolbiblioteken.

Alla elever har inte tillgång till skolbibliotek och dessutom råder det stor brist på skolbibliotekarier. Den bristande likvärdigheten i svensk skola omfattar även skolbiblioteken.

Rapporten utmynnade i några förslag till regeringen. Man föreslår att regeringen ska utreda om det går att tydliggöra skolbibliotekens pedagogiska funktion i skollagen. Vidare föreslår Skolverket att statsbidraget för personalförstärkningar i skolbibliotek ska överföras till statsbidraget för likvärdighet och kvalitetsutveckling och uttryckligen ska kunna användas till personal i skolbiblioteken. Slutligen rekommenderar Skolverket att de själva ska ta fram stöd till skolledare och skolhuvudmän.

Anna Wide berättade om den kvalitetsgranskning som Skolinspektionen genomförde på 20 mellanstadieskolor under läsåret 17/18.
Det man tittade på var om skolbiblioteken var en integrerad del undervisningen och om rektor gav förutsättningar för samarbete mellan skolbibliotekarier och lärare. Resultatet av granskningen visade på stora skillnader mellan skolorna men också inom skolorna beroende på hur viktigt läraren tyckte att det var med skolbibliotek.

Rektorerna vet numer att det ska finnas skolbibliotek, men de är osäkra på vad skolbibliotek ska användas till och hur skolbiblioteket ska samverka med den övriga pedagogiska verksamheten?
Även Skolinspektionen konstaterade att den svenska skolan inte är likvärdig.

Framtiden då? Kommer rapporten och granskningen leda till något konkret?

Svårt att säga i dagens politiska läge vad den nya regeringen kommer att till sig av Skolverkets rapport. Själva arbetar dock Skolverket vidare med stödet till skolledare och skolhuvudmän.

Skolinspektionen tar med sig frågor och tankar från granskningen att använda vid kommande inspektioner. Inte bara fråga om det finns skolbibliotek eller inte, utan vad fyller man det med?

Hur kommer skolbiblioteken att se ut 2030?

En skolbibliotekarie med en mer pedagogisk roll i en digitaliserad skola, där det inte kommer att finnas så mycket tryckt material, tror Anette Holmqvist.

Anna Wide menade att det är viktigt både nu och framtiden att man ställer sig frågan Vad behövs på just den här skolan? och bygg upp verksamheten utifrån det. Skolbiblioteket ska finnas överallt, hela tiden, och vara en levande del av hela skolans verksamhet.

Jag slutar med SVEA-ordföranden Jakob Amnérs ord:

Det är viktigt att alla elever får de skolbibliotek de har rätt till och att man formar skolbiblioteken i samråd med eleverna.

 

Vill ni se hela seminariet så titta här

(Tack Bengt-Erik Engholm som filmade!)

Elisabeth Ljungdahl, Lärarförbundet

Foton: Malena Martinger Storme

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s