Årets skolbibliotek

Om priset Priset Årets skolbibliotek delas ut av Nationella Skolbiblioteksgruppen.Vem som helst kan föreslå ett grundskole-, gymnasie- eller folkhögskolebibliotek. Givetvis kan även integrerade folk- och skolbibliotek föreslås eller skolbiblioteksverksamhet organiserad på annat sätt. Av de inkomna förslagen väljer juryn sedan ut en vinnare och två skolbibliotek som får hedersomnämnanden. Ett skolbibliotek kan endast väljas till Årets skolbibliotek en gång under en 10-årsperiod. Juryn lägger särskild vikt vid:
  • skolledningens del i utvecklingsarbetet
  • att skolbiblioteket har en integrerad roll i skolans måluppfyllelse avseende läsning, värdegrundsarbete och medie- och informationskunnighet
  • skolbibliotekets tillgänglighet avseende elever i behov av särskilt stöd
  • att skolbiblioteket strävar efter att jämställa alla elevers behov av medier, oavsett modersmål
  • en bemanning som motsvarar skolans behov
Ansökan 2021
Ansök på denna blankett senast 20 augusti 2021 som skickas till aretsskolbibliotek@gmail.com Film Tidigare år har det varit obligatoriskt att ansökan ska innehålla en länk till en beskrivande film. I år har vi valt att  bort det kravet eftersom det kan vara svårt att göra en film på grund av Covid19, då elever kanske heller inte är närvarande. Men juryn välkomnar filmer och de kommer att publiceras om ert bibliotek vinner eller får hedersomnämnande. Prisutdelning Priset delas ut av utbildningsminister Anna Ekström på ett seminarium som NSG och Svensk biblioteksförening arrangerar på Bokmässan i Göteborg, fredag 24 september kl 11: Stärkt språkutveckling med stärkta skolbibliotek
Vad består priset av? Priset består av äran, ett diplom samt ett författarbesök. Resa till prisutdelningen för tre personer från den vinnande skolan betalas av NSG, om inte reserestriktioner på grund av Covid19 kvarstår.

Juryn 2021

Svante Tideman, Lärarnas Riksförbund Lena Linnerborg, Sveriges Skolledarförbund Elisabeth Ljungdahl, Lärarförbundet Jenny Nilsson, Svensk biblioteksförening  Mikael Nanfeldt, DIK Årets skolbibliotek 2020 Årets skolbibliotek 2019 Årets skolbibliotek 2018 Årets skolbibliotek 2017  Årets skolbibliotek 2016 Årets skolbibliotek 2015 Årets skolbibliotek 2014 Årets skolbibliotek 2013 Årets skolbibliotek 2012 Årets skolbibliotek 2011 Årets skolbibliotek 2010 Årets skolbibliotek 2009 Årets skolbibliotek 2008 Årets skolbibliotek 2007 Årets skolbibliotek 2006 Årets skolbibliotek 2005 Årets skolbibliotek 2004 Årets skolbibliotek 2003

Tidigare vinnare:

Gransätersskolan i Bålsta, 2002 Erikslundsskolan, Borås,2001 Gunnesboskolan, Lund, 2000 Edboskolan, Trångsund, Huddinge, 1999 Solängsskolan, Gävle och Nobelgymnasiet, Karlstad, 1998 Sörbyskolan, Gävle och Rambodals skola, Norrköping,1997 Långarödsskolan, Höganäs och Backa bibliotek, Göteborg, 1996 Nyckelbergsskolan, Köping och Södervärnsskolan, Visby, 1995 Torpaskolan, Jönköping, 1994