Årets skolbibliotek

Sandsbro skola, Växjö, är Årets skolbibliotek 2022! NSG:s jury skriver i sin motivering att Årets skolbibliotek 2022 utmärks av ”en skolledning som ger biblioteket legitimitet som en välplanerad del i skolans verksamhet. Skolbibliotekarien är en självklar och naturlig samarbetspartner för alla, från pedagoger till elevhälsa. Skolbiblioteket har en inbjudande och tillgänglig miljö. På Sandsbro skola har alla elever en värld av läsning och kunskap att upptäcka i sitt inspirerande bibliotek, med en kunnig bibliotekarie som guide.”

Sandsbro skola har gjort en film om sitt bibliotek.

I år delar juryn också ut ett hedersomnämnande till Nydalaskolan, Malmö. Även Nydalaskolan beskriver sin verksamhet i en film.

Nästa ansökningsomgång startar våren 2023.

Film
Alla ansökningar ska innehålla en länk till en beskrivande film på max 3 min. Ni behöver inte avskräckas av detta, utan det räcker med exempelvis en mobilfilm, ett bildspel, en photostoryfilm eller liknande som ger en bild av verksamheten. Titta gärna på tidigare års filmer. Filmerna kan komma att publiceras, så tänk på att ha tillstånd från alla deltagande samt eventuella vårdnadshavare.

Om priset

Priset Årets skolbibliotek delas ut av Nationella Skolbiblioteksgruppen.Vem som helst kan föreslå ett grundskole-, gymnasie- eller folkhögskolebibliotek. Givetvis kan även integrerade folk- och skolbibliotek föreslås eller skolbiblioteksverksamhet organiserad på annat sätt. Av de inkomna förslagen väljer juryn sedan ut en vinnare och två skolbibliotek som får hedersomnämnanden.

Ett skolbibliotek kan endast väljas till Årets skolbibliotek en gång under en 10-årsperiod.

Juryn lägger särskild vikt vid:

  • skolledningens del i utvecklingsarbetet
  • att skolbiblioteket har en integrerad roll i skolans måluppfyllelse avseende läsning, värdegrundsarbete och medie- och informationskunnighet
  • skolbibliotekets tillgänglighet avseende elever i behov av särskilt stöd
  • att skolbiblioteket strävar efter att jämställa alla elevers behov av medier, oavsett modersmål
  • en bemanning som motsvarar skolans behov
Prisutdelning
 

Jenny Nilsson, sammankallande i NSG och utredare på Svensk biblioteksförening, samtalar med en panel från årets vinnande skola. Hur arbetar man tillsammans för att skolbiblioteket och skolbibliotekarien ska bli en så bra tillgång som möjligt? Vad kan de bägge professionerna lärare och bibliotekarier lära av varandra? Hur gör skolledningen för att integrera skolbiblioteket i skolans pedagogiska arbete?

Efter samtalet delas priset ut av Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund

 
Vad består priset av?
Priset består av äran, ett diplom samt ett författarbesök. Resa till prisutdelningen för tre personer från den vinnande skolan betalas av NSG.
 

Juryn 2022

Svante Tideman, Lärarnas Riksförbund
Lena Linnerborg, Sveriges Skolledarförbund
Elisabeth Ljungdahl, Lärarförbundet
Jenny Nilsson, Svensk biblioteksförening 
Elin Nord, DIK

Årets skolbibliotek 2021

Årets skolbibliotek 2020

Årets skolbibliotek 2019

Årets skolbibliotek 2018

Årets skolbibliotek 2017 

Årets skolbibliotek 2016

Årets skolbibliotek 2015

Årets skolbibliotek 2014

Årets skolbibliotek 2013

Årets skolbibliotek 2012

Årets skolbibliotek 2011

Årets skolbibliotek 2010

Årets skolbibliotek 2009

Årets skolbibliotek 2008

Årets skolbibliotek 2007

Årets skolbibliotek 2006

Årets skolbibliotek 2005

Årets skolbibliotek 2004

Årets skolbibliotek 2003

Tidigare vinnare:

Gransätersskolan i Bålsta, 2002

Erikslundsskolan, Borås,2001

Gunnesboskolan, Lund, 2000

Edboskolan, Trångsund, Huddinge, 1999

Solängsskolan, Gävle och Nobelgymnasiet, Karlstad, 1998

Sörbyskolan, Gävle och Rambodals skola, Norrköping,1997

Långarödsskolan, Höganäs och Backa bibliotek, Göteborg, 1996

Nyckelbergsskolan, Köping och Södervärnsskolan, Visby, 1995

Torpaskolan, Jönköping, 1994