Årets skolbibliotek

Årets skolbibliotek 2020

Så är det åter dags att ansöka om att bli Årets skolbibliotek. Ni har gott om tid att fundera och spela in en liten film om er verksamhet.

Ansökan till Årets skolbibliotek 2020
Ansök på denna blankett som skickas till aretsskolbibliotek@gmail.com,
senast den 21 augusti 2020

Film
Alla ansökningar ska innehålla en länk till en beskrivande film på max 3 min. Ni behöver inte avskräckas av detta, utan det räcker med exempelvis en mobilfilm, ett bildspel, en photostoryfilm eller liknande som ger en bild av verksamheten. Titta gärna på tidigare års filmer, via länkarna nedan. Filmerna kan komma att publiceras, så tänk på att ha tillstånd från alla deltagande samt eventuella vårdnadshavare.

Om priset

Priset Årets skolbibliotek delas ut av Nationella Skolbiblioteksgruppen.Vem som helst kan föreslå ett grundskole-, gymnasie- eller folkhögskolebibliotek. Givetvis kan även integrerade folk- och skolbibliotek föreslås eller skolbiblioteksverksamhet organiserad på annat sätt. Av de inkomna förslagen väljer juryn sedan ut en vinnare och två skolbibliotek som får hedersomnämnanden.

Ett skolbibliotek kan endast väljas till Årets skolbibliotek en gång under en 10-årsperiod.

Juryn lägger särskild vikt vid:

  • skolledningens del i utvecklingsarbetet
  • att skolbiblioteket har en integrerad roll i skolans måluppfyllelse avseende läsning, värdegrundsarbete och medie- och informationskunnighet
  • skolbibliotekets tillgänglighet avseende elever i behov av särskilt stöd
  • att skolbiblioteket strävar efter att jämställa alla elevers behov av medier, oavsett modersmål
  • en bemanning som motsvarar skolans behov
Vad består priset av?
Priset består av äran, ett diplom samt ett författarbesök. Resa till prisutdelningen för tre personer från den vinnande skolan betalas av NSG.

Prisutdelningen är planerad att hållas på Bokmässan i Göteborg torsdag 24 eller fredag 25 september.

Juryn 2020

Svante Tideman, Lärarnas Riksförbund
Lena Linnerborg, Sveriges Skolledarförbund
Elisabeth Ljungdahl, Lärarförbundet
Jenny Nilsson, Svensk biblioteksförening 
Mikael Nanfeldt, DIK

Årets skolbibliotek 2019

Årets skolbibliotek 2018

Årets skolbibliotek 2017 

Årets skolbibliotek 2016

Årets skolbibliotek 2015

Årets skolbibliotek 2014

Årets skolbibliotek 2013

Årets skolbibliotek 2012

Årets skolbibliotek 2011

Årets skolbibliotek 2010

Årets skolbibliotek 2009

Årets skolbibliotek 2008

Årets skolbibliotek 2007

Årets skolbibliotek 2006

Årets skolbibliotek 2005

Årets skolbibliotek 2004

Årets skolbibliotek 2003

Tidigare vinnare:

Gransätersskolan i Bålsta, 2002

Erikslundsskolan, Borås,2001

Gunnesboskolan, Lund, 2000

Edboskolan, Trångsund, Huddinge, 1999

Solängsskolan, Gävle och Nobelgymnasiet, Karlstad, 1998

Sörbyskolan, Gävle och Rambodals skola, Norrköping,1997

Långarödsskolan, Höganäs och Backa bibliotek, Göteborg, 1996

Nyckelbergsskolan, Köping och Södervärnsskolan, Visby, 1995

Torpaskolan, Jönköping, 1994