Nominerade till Årets skolbibliotek 2017

Nominerade till Årets skolbibliotek 2017

Juryn har utsett tre nominerade till utmärkelsen Årets skolbibliotek 2017:

Gymnasieskolan Spyken, Lunds kommun Länk till film

Skolbibliotekarieteamet i Kävlinge kommun Länk till film

Katedralskolan i Linköping Länk till film

Läs mer här

Annonser

Skolbibliotek som del i en skola i förändring

I onsdags släpptes Nationella biblioteksstrategins omvärldsrapport ”Den femte statsmakten”. Rapportens omvärldsspaning kring skolbiblioteken görs av Stefan Pålsson. Pålsson är frilansskribent och sedan 2008 ansvarig för innehållet på Omvärldsbloggen, Skolverket. Jenny Nilsson, sammankallande i NSG och representant för Svensk biblioteksförening ger sin syn på Pålssons bidrag.

Utgångspunkten i Pålssons text kan tyckas självklar – skolbibliotekets framtidsutmaningar och omvärld är de samma som skolans framtidsutmaningar och omvärld. Men eftersom skolbiblioteken fortfarande inte självklart ses som en del av skolan så måste det fortfarande poängteras.

Pålsson lyfter fram resonemangen i OECD:s Trend Shaping Education 2016 som visar hur de trender som påverkat skolan ”länge varit linjära, långsiktiga och tämligen stabila”. Men genom den digitala utvecklingen måste skolan nu anpassa sig till en ständig förändring. Längre fram i rapporten skriver han om skolledarnas utmaning att leda skolan i den förändringen och att de i många fall inte anser sig själva rustade för det uppdraget. Pålsson beskriver det som att de inte har ”förmågan att organisera och driva utvecklingen framåt”. I det sammanhanget gäller det också för rektorerna att förstå på vilket vis de har nytta av biblioteks- och informationsvetenskaplig kompetens. Moment som rör digitalisering ska framöver vara en del av Rektorsprogrammet. Där ser jag att det är viktigt att det synliggörs hur skolbibliotekariens kompetens kan bidra till skolans utveckling. Pålsson föreslår att skolbibliotekets roll behandlas i nya moduler kring ledarskap och skolans digitala utveckling inom Skolverkets skolutvecklingsprogram. Det är en väldigt god idé.

För att skolbiblioteken ska fungera integrerat och inte som isolerade öar krävs förutom insiktsfulla skolledare också att man utvecklar bra arbetssätt där lärares och skolbibliotekariers kompetenser möts. Här behövs mer kunskap och forskning om hur det görs på bästa sätt. I de reviderade läroplanerna lyfts skolbibliotekens funktion både när det gäller språkutveckling och medie- och informationskunnighet. Det är inte minst viktigt för elever med läsnedsättningar och/eller med svenska som andraspråk. Pålsson tar exempel från kriterier för både DIK:s pris Skolbibliotek i världsklass och NSG:s Årets skolbibliotek (en randanmärkning här: priset har alltid delats ut av NSG) som bra beskrivningar av förutsättningar som måste finnas för välfungerande integrerade skolbibliotek.

Grundproblemet beskriver Pålsson rakt på sak: ”För att få ordentlig fart på skolbiblioteket måste det helt enkelt satsas mer pengar”. Men han lyfter också det alldeles nya problemet med att rekrytera bibliotekarier. Det är nu ett bristyrke och många skolor försöker förgäves rekrytera fackutbildade bibliotekarier. Här föreslår Pålsson, och detta återkommer på fler ställen i omvärldsrapporten, att ett sätt att hantera det skulle vara en särskild utbildningsinriktad bibliotekarieutbildning. Det tål att funderas över.

Jag håller verkligen med Pålsson om att svensk skoldebatt länge varit bakåtblickande och nostalgisk. Jag hoppas att han har rätt i att blicken nu börjar riktas framåt och att man i det sammanhanget verkligen ser vad kompetenta skolbibliotekarier kan bidra med. Det är inte utan att jag också känner en viss stolthet över de sammanhang där skolbiblioteken har funnits med i olika centrala dokument som Pålsson lyfter. Det är inte minst ett starkt påverkansarbete genom åren från både NSG och Svensk biblioteksförening som bidragit till det.

Jenny Nilsson

Skolbiliotek+sociala medier=sant

Foto: Fredrik Hjerling

Malena Martinger Storme är skolbibliotekarie på Enskede skola, Stockholm, och representerar Skolbiblioteksföreningarna i Nationella skolbiblioteksgruppen. I sitt blogginlägg tipsar hon om resurser på webben för den som är intresserad av skolbibliotek.

Skolbibliotekarier och de som brinner för skolbibliotek lever ofta som de lär när det gäller MIK och är ofta aktiva på olika sociala nätverk. Det delas, gillas och inspireras på alla möjliga sätt.

Via Facebook, Twitter eller Instagram kan du följa @skolbibliotekarierna och ta del av yrkesverksamma skolbibliotekariers vardag, du får se allt ifrån när en bokleverans kommer till hur ett bokprat kan se ut eller hur undervisning i MIK kan bedrivas. Det är verkligen ett givande stafettkonto där du kan följa skolbibliotekarier från norr till söder i vårt avlånga land. Många skolbibliotek och skolbibliotekarier har dessutom egna konton på olika sociala medier, inte minst Instagram. Några axplock är @smaboktips där bibliotekarier i Växjö tipsar om litteratur riktad mot förskolan, @eriksdalsskolans_bibliotek där skolbibliotekarierna bjuder på boktips för barn och ungdom, @nybodaskolbibliotek som är ett konto fullt av läsinspiration och även undertecknad har ett instagramkonto (om jag får göra lite skamlös reklam), @enskedelaser. På Instagram kan du dessutom följa @skolaochbibliotek och ta del av Anette Holmqvists besök på olika skolor och skolbibliotek. Runt om i Sverige finns även flera skolbiblioteksföreningar och Skolbibliotek Väst har en facebooksida med mängder av olika länktips och om du vill ha ännu mer kan du följa ordförande Fredrik Ernerot på Twitter @OrdfSBV. Även Skolbibliotek syd har ett flitigt uppdaterat twitterkonto på @skolbibsyd och en facebooksida. På Twitter hittar du @skolbibliotek och sidan finns också på Facebook och där uppdaterar Skolbibliotek Öst om vad som är på gång, allt för att du ska hålla dig à jour. Kan du inte få nog av uppdateringar om vad som händer i skolbiblioteksvärlden ska du dessutom följa Svensk biblioteksförening på twitterkontot @SvBib.

Runt om i Sverige finns skolbibliotekscentraler och skolbibliotekssamordnare som arbetar hårt för att alla skolor ska ha en bra skolbiblioteksverksamhet  och du kan följa flera på sociala medier. Till exempel kan du följa Skolbibliotekscentralen i Lund på Facebook (@sbclund) och ta del av deras dagliga verksamhet och mängder av länktips. Medioteket i Stockholm har flera bloggar som uppdateras frekvent. Via bloggen http://mangsprak.se/ får du den senaste uppdateringen om vad som händer på Mångspråksbiblioteket och på http://cirkbloggen.se/ får du mängder av boktips. http://pedagogblogg.stockholm.se/skolbiblioteksbloggen/ ger dig full koll på vad som är på gång i Stockholms stad och även ut i världen, allt från ett skolbiblioteksperspektiv.

Det finns en uppsjö av intressant och läsvärd inspiration att ta del av, på många olika nivåer. Så kryp upp i soffan ihop med det du helst surfar på och låt dig inspireras och engageras kring allt som händer i skolbibliotekssverige! För tro mig, du vill inte missa det.

Malena Martinger Storme

Skolbiblioteksföreningarna

Glad sommar!

Vi i NSG vill önska er alla en glad sommar och påminna er om att anmäla era skolbibliotek till att bli Årets skolbibliotek 2017, sista anmälningsdag måndag 21 augusti.

Priset kommer att delas ut vid ett seminarium på Skolforum, mer info om det här.

I höst kommer NSG försöka få till en uppvaktning av utbildningsminister Gustav Fridolin och en debattartikel om bemannade skolbibliotek.

Men nu blir det sommarlov!

Besök på Årets skolbibliotek 2016

Måndagen den 22:a maj var vi tre stycken från NSG som hade möjlighet att besöka Årets skolbibliotek 2016 – Polhemskolans bibliotek i Lund. Polhemskolan lär vara Sveriges näst största gymnasium med sina 2 400 elever. Det är övervägande högskoleförberedande program på skolan. De röda tegelbyggnaderna är gammaldags trivsamma på utsidan och verkar funktionella på insidan. Varje program har sitt ”kvarter” i skolan där man ska känna sig hemma. Det var en solig och fin dag då vi besökte Polhem, så vi kunde sitta på terassen utanför biblioteket och se ut över gamla hustak. Med på mötet var förutom skolbibliotekarierna Lotta Davidson-Bask och Maria Lindberg (foto ovan) även rektorn Torbjörn Hanö och förra skolbibliotekarien Petra Romberg, som arbetade på skolan när biblioteket fick priset. Lotta och Maria berättade utifrån en blädderblocksida om förutsättningarna som krävs för en bra verksamhet.

Kort sammanfattat kan man säga att det handlar om tydlighet i mål, tillräcklig finansiering och stöd från skolledningen. Gymnasiebiblioteket som en självklar samarbetspartner för övrig personal på skolan och en plats där eleverna trivs och får stöd. Lotta berättade om det enkla men geniala system (papper i en mapp där man skriver upp varje klass 🙂 ) man har för att se till att man besöker alla elever och där man både skriver vad det var för ämne, vilket ärende man hade i klassen och också en kort utvärdering efteråt. Sedan kan man gå tillbaka när man ska besöka t ex en 3:a och se vad man gick igenom redan i ettan och om klassen då fungerade väl eller om man behövde vara uppmärksam på något särskilt. Rektor Torbjörn var mycket stolt över sina skolbibliotekarier och deras strategiska arbete. Han ser till att stötta det genom tillräcklig budget och att ta upp biblioteket i samtal med lärarna, men också genom att t ex hänga på den lässatsning man har nu där vuxna ska vara förebilder genom att visa upp vad de läser (se bild nedan).

Själva biblioteket är imponerande stort. Det krävs på Sveriges näst största gymnasieskola. Vid en rundvandring kändes det för mig som ett större filialbibliotek, men med annat tänk kring urval av medierna, förstås! Ruljansen på ett så stort bibliotek är helt beroende av sin personal och där är biblioteksassistent Miranda Andersson en väldigt viktig person. Som rum är det ganska traditionellt och här är eleverna verkligen på plats för att plugga. Vi hade kunnat höra en knappnål falla i biblioteket när vi var där. En rolig detalj är en liten ”hydda” där man kan sitta utan att störa andra eller störas av andra. Lotta visar också det stora lyrikbiblioteket som kan utnyttjas för lite eftertanke och möjlighet till bekantskap med nya författarskap.

Under den andra delen av mötet fick vi träffa Gunnel Olsson Hothar, som är en av de som verkligen ligger bakom den goda utvecklingen för skolbiblioteken i Lund och tidigare medlem i NSG. Den här gången berättade hon och projektledaren Jenny Stockfors om Lunds satsning på förskolebibliotek och dagen avslutades med ett besök på förskolan Hårfagre på Gunnesbo. Men detta får vi återkomma till en annan gång.

Vi tackar för ett välordnat och mycket trevligt besök, som gav oss fortsatt energi inför arbetet med Årets skolbibliotek 2017. Missa inte att anmäla er senast måndag 21 augusti.

Jenny Nilsson

sammankallande NSG