Kontakt

Nationella Skolbiblioteksgruppen administreras av:

Svensk biblioteksförening, Box 70380, 107 24 Stockholm

Sammankallande:
JennyNilssonF

Jenny Nilsson Svensk Biblioteksförening
E-post: jenny.nilsson@svbib.se
Mobil: 070-695 11 29
Uppdrag: Jurymedlem i Årets skolbibliotek

Övriga medlemmar i alfabetisk ordning:

bengt-erik
Bengt-Erik Engholm, Sveriges författarförbund
E-post: kontakt@bengterikengholm.se

 

 

 

Elisabeth-Fridsall-Emilsson
Elisabeth Fridsäll Emilsson, Sveriges skolbibliotekscentraler
E-post: efe5327@gmail.com
Telefon: 046-13 26 26 56
Mobil: 0476-11 98 144

 

 

Elisabeth_L
Elisabeth Ljungdahl, Lärarförbundet
E-post: elisabeth.ljungdahl@stockholm.se
Mobil: 070-421 87 60
Uppdrag: Jurymedlem i Årets skolbibliotek

 

 

Malena Martinger Storme, Skolbiblioteksföreningarna
E-post: malena.martinger.storme@stockholm.se

 

 

 

 

Tony Melander, DIK

E-post: tony.melander@utb.tierp.se

Uppdrag: Jurymedlem i Årets skolbibliotek

 

Uppdrag: Jurymedlem i Årets skolbibliotek

 

 

 


 

Annonser