Om gruppen

nsglogoNationella Skolbiblioteksgruppen är ett nätverk av svenska organisationer som samverkar på nationell nivå för att skolbiblioteken ska bemannas, stärkas och utvecklas. Gruppen är en nationell resurs för kunskapsutbyte i skolbiblioteksfrågor.

Tillsammans vill gruppens medlemmar:

  • uppmärksamma beslutsfattare på betydelsen av väl fungerande skolbibliotek för elevernas lärande och utveckling.
  • visa skolbibliotekens betydelse för elevernas läsutveckling och medie- och informationskunnighet.
  • stärka beslutsfattare på alla nivåer i deras arbete för bemannade skolbibliotek.
  • sprida kunskap om goda exempel, bland annat med priset Årets skolbibliotek.
  • främja debatten om skolbibliotekets roll.
  • sprida kunskap om relevant forskning och om aktuella styrdokument.

NSG:s vision är ett Sverige där bemannade skolbibliotek är en självklar och integrerad del i skolans arbete.

Historik

Nationella skolbiblioteksgruppen bildades i mitten av 1990-talet, och initiativet kom från Sveriges Författarförbund. En anledning till att gruppen bildades var att i den då nya läroplanen (Lpo 94) lades ansvarsfrågan för skolbiblioteken på varje enskild skolledning, och det saknades en nationell organisation som kunde bevaka och lyfta fram skolbiblioteksfrågan.

Under åren har man gemensamt uppvaktat Kulturdepartementet och skolministern, skrivit skrivelser till skolledarna, ordnat seminarier på Bok-& biblioteksmässan i Göteborg. Vidare har man besökt olika skolbibliotek runt om i Sverige, främst de som belönats med priset Årets skolbibliotek. Varje organisation arbetar också var för sig för att stärka och betona vikten av skolbibliotek på olika sätt; konferenser, kurser, skrivelser, utredningar osv.
Hösten 2003 bedrevs kampanjen Bemanna skolbiblioteken.

2010 publicerade gruppen en kunskapsöversikt om skolbibliotek.

2015 övergick administrationen från Sveriges Författarförbund till Svensk biblioteksförening. Från 2016 är NSG en mindre grupp med opinionsbildande föreningar.

 

Annonser