Skolbibliotekets dag

Nationella Skolbiblioteksgruppen presenterar:

skolbib-dag-2021Bakgrund

Idén föddes vid ett möte hösten 2019 mellan NSG och alla lärosäten som har biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningar. Under 2020 kommer NSG främst lansera idén, för att sedan under 2021 få igång aktiviteter. Vi återkommer med mer information närmare hösten.

Syfte

Med Skolbibliotekets dag vill vi uppmärksamma skolbibliotekens roll för elevers språkutveckling och digitala kompetens. Målgruppen är i första hand bibliotekarieutbildningarna, i andra hand lärarutbildningar och rektorsutbildningarna

Mål

Att uppmärksamma den 27 oktober som är Internationella skolbiblioteksdagen. Målet är att skapa förståelse för skolbibliotekarierollen och få fler att vilja arbeta på skolbibliotek. Målet är också att få ett stärkt samarbete med universitet och högskolor och NSG.

Aktiviteter

-Logga, film och affisch, fri att använda, finns på denna sida

Skriv ut affischen nedan:

skolbib-dag-2021

Det finns också en jpg-version att använda fritt för webbplatser eller sociala medier:

skolbib-dag-2021

En kort film om dagen

-Under 2021 bygger vi upp denna webbsida med material som lyfter skolbibliotekens roll. Webbsidans målgrupp är framförallt bibliotekariestuderanden men också lärare samt rektorer. Less is more, det vill säga vi tänker riktigt bra material i mindre omfattning så att sidan är aktuell under en längre period.

– Vi vill uppmuntra yrkesverksamma skolbibliotekarier att dela inspiration kring yrket på sociala medier med hashtaggen #skolbiblioteketsdag21