Stå aldrig still!

Tony Melander är skolbibliotekarie på Engelska Skolan Norr, Stockholm, och representerar DIK i Nationella skolbiblioteksgruppen. Han är också medlem i juryn för Årets skolbibliotek.

 

Varje dag av mitt liv,

varje andetag tar tid.

Jag står aldrig still (stå aldrig still)

Jag står aldrig still

Thåström (1989)

 

Vem är jag? Vad gör jag? Vad vill jag åstadkomma?

Hur ofta ställer man sig dom frågorna… i sitt liv? I sitt yrke? Hur ofta borde man ställa sig dom frågorna? För att tycka det är roligt att jobba måste man ständigt möta och acceptera nya utmaningar: stora som små. Men man måste också ha verktyg och kunskap för kunna svara mot dom nya utmaningarna på ett meningsfullt sätt. Och dom verktygen får man oftast genom att fortbilda sig och att därigenom öka sitt förråd av kompetens. Fortbildning och kompetenshöjande utbildning kan ske på många sätt och varje person behöver just sin approach till det. Dessutom behövs det en vilja uppifrån, från arbetsgivaren, att tillåta sin personal att utveckla sig själva och därigenom sitt arbete och gärning.

Men… hur vet man vad man behöver höja sin kompetens i? Vad är det som saknas för att utveckla sig själv och sitt arbete? Jag arbetade som bibliotekskonsulent en gång i tiden och hade en kollega som lärde mig en smart sak. Det är fredag. Arbetsveckan är i stort sett slut. Det är en halvtimme kvar innan hemgång och kraschen i soffan eller after-work på nån pub. En halvtimme kvar. Det är dags att ha ett ”kvartssamtal” med sig själv. Reflektera över dig själv: Vad har jag gjort den här veckan? Vad har jag inte gjort? Vad borde jag ha gjort? Varför gjorde jag inte det? Vad blev lyckat? Vad blev mindre lyckat? Behöver jag lära mig nåt nytt inom något område? Reflektera och skriv ner.

Kanske är detta självklart för många, men jag själv hade aldrig gjort detta förut och när jag väl gjorde det och fortfarande gör det, känner jag att det är en oerhörd hjälp. Inte minst inför medarbetarsamtalet, där frågan om man behöver utveckla sig inom något ofta kommer upp. I och med mina egna ”kvartssamtal” har jag, svart på vitt, saker jag funderat på och tänkt att jag behöver höja min kompetens i. Självreflektion är oslagbart!

I vilken form kan man skaffa sig kompetenshöjning? Måste man anmäla sig till kurser? Kompetensutveckling ske på många olika sätt och dyra kurser är bara ett av dem. En mycket givande och trevlig variant är att använda sig av sin arbetsplats och/eller sina kollegor. Arbetsrotation, mentorskap och, min personliga favorit, kollegialt lärande. Att lära av sina kollegor är inte bara billigt, det är ett sätt att skaffa sig nya kunskaper, men också ett sätt att lära ut sina egna kunskaper. Och därigenom känna sig viktig, nyttig och delande.

Kompetensutveckling är en nödvändig form av investering för att skapa en väl fungerande verksamhet. En verksamhet måste alltid vilja utvecklas – från chefer till medarbetare. På chefsnivå måste det finnas en vilja till utveckling och avsatta resurser för det och på medarbetarnivå måste det finnas en vilja till att utvecklas. Stagnation eller, hemska tanke, tillbakagång är rentav farligt för en verksamhet och kan skapa uttråkning och förmodligen missnöje och kanske, i slutändan, konflikter. Det är oerhört viktigt att aldrig stå still.

Tony Melander

Skolverket skriver om Årets skolbibliotek 2016

img_0104

I en artikel på Skolverkets webbplats får vi veta mer om arbetet på gymnasiebiblioteket på Polhemskolan i Lund och tankarna bakom. Biträdande rektor Malin Dahlgren lyfter fram vad som är riktigt viktigt ur hennes synvinkel:

”– Från mitt perspektiv är det tydligt hur viktig relationen till lärarna är. Utan den relationen tror jag det är väldigt svårt att bedriva en fungerande skolbiblioteksverksamhet. Idag finns det en samsyn kring bibliotekets uppdrag och möjligheter kopplat till examensmålen. Dessutom har vi uppnått en betydligt bättre likvärdighet i undervisningen.”

Med dessa kloka ord vill Nationella skolbiblioteksgruppen önska alla samarbetspartners och supportrar riktigt fina och vilsamma helger framöver.

Jenny Nilsson, sammankallande NSG

Årets skolbibliotek – sett från en jurymedlem

Elisabeth Ljungdahl är skolbibliotekarie på Snösätraskolan i Stockholm och representerar Lärarförbundet i Nationella skolbiblioteksgruppen, NSG. Hon är också medlem i juryn för Årets skolbibliotek.

Sedan 1994 (Torpaskolan i Jönköping) har NSG delat ut utmärkelsen Årets skolbibliotek. Vi vill med denna utmärkelse lyfta och sprida goda exempel.

Jag har varit med i juryn sen 2009 då Hagalidskolan i Staffanstorp fick utmärkelsen.

Genom åren har pristagarna varit både gymnasieskolor och grundskolor, olika typer av skolor i olika typer av områden från Malmö i söder till Gävle i norr. De flesta vinnarna har funnits i södra Sverige men vi hoppas att till kommande år få in fler ansökningar från hela Sverige. Det vore spännande att få se exempel på hur man i vårt avlånga land löser skollagens intentioner att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek.

Vi i juryn läser ansökningar, handlingsplaner, utvärderingar, projektbeskrivningar, bloggar och tittar på webbplatser; diskuterar för och emot. Vi jämför öppettider, bemanning och anslag. Det är ett styvt arbete innan vi enas om vilket skolbibliotek vi ska utse.

När jag läser motiveringarna till utmärkelsen noterar jag att genomgående är det skolledningens roll och stöttning samt samarbetet med lärare och delaktighet i skolans arbete som vi lyft fram hos de skolbibliotek som blivit Årets skolbibliotek de senaste åren. Viktiga ingredienser för att få en bestående skolbiblioteksverksamhet.

Varje vår besöker vi från Nationella skolbiblioteksgruppen den skola och det skolbibliotek som blev Årets skolbibliotek föregående år. Det är givande och roligt att på plats se hur verksamheten ser ut samt få träffa bibliotekarier, skolledning och lärare. I våras när vi besökte Linköping fick vi också träffa kommunens skolchef som berättade att satsningen på skolbiblioteken är en kommunal angelägenhet med starkt stöd uppifrån. Det bekräftar min starka övertygelse att för att få en bra skolbiblioteksverksamhet måste man i första hand ha stöd av skolledningen, men också av ansvariga tjänstemän och politiker i kommunen.

Kan ett bra skolbibliotek göra skillnad?

Ja, det tror vi i Nationella skolbiblioteksgruppen!
I år utser vi Årets skolbibliotek för 23:e gången.

Priset delades ut den 31/10 på Skolforum i Älvsjö av gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. Hon delade även ut priset 2011, då som generaldirektör för Skolverket.

2014 2015

Erika Rennel Björkman, Grafisk designer

2016

 

I anslutning till prisutdelningen var det ett panelsamtal mellan deltagare från vinnarna av Årets skolbibliotek 2014 (Rebecka Borg, Växjö), 2015 (Liselott Drejstam, Linköping)och årets vinnare, Polhemskolan i Lund (Petra Romberg och Lotta Davidson-Bask) där deltagarna diskuterade Hur skapar man ett vinnande skolbibliotek?
Alla deltagarna var eniga om att rektor och skolledning är viktiga för skolbiblioteksverksamheten, speciellt i början av processen. Rektor pekar ut skolbibliotekets riktning, ger förutsättningarna för verksamheten och för upprättande av en strukturerad handlingsplan.
Efter hand blir samarbetet mellan skolbibliotekarien och pedagogerna det viktigaste, där man tar ett gemensamt ansvar för lektionerna. Målet är att skolbiblioteket inte är ett rum utan en verksamhet som genomsyrar hela skolan.

Elisabeth Ljungdahl

Årets skolbibliotek 2016 finns i Lund

img_0100Årets skolbibliotek 2016 tilldelas Polhemskolan i Lund. Priset delades ut av gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström vid ett seminarium på Skolforum, Stockholmsmässan.

Årets skolbibliotek 2016 utmärks av:

Att personalen med kompetens, glädje och engagemang arbetar tillsammans med lärarna för att ge eleverna likvärdiga möjligheter att utvecklas optimalt.

Skolledningen visar genom bibliotekets handlingsplan att man ser skolbiblioteket som en strategiskt viktig pusselbit, inte minst för att utveckla EU:s nyckelkompetenser (Digital kompetens och Lära att lära)

Skolan har ett välutvecklat samarbete med högre utbildning där biblioteket spelar en viktig roll.
Biblioteket arbetar också framgångsrikt med nyanlända elever för att de genom läsning ska hitta en väg in i Sverige.

Anna Ekström delar ut Årets skolbibliotek 2016

Nationella skolbiblioteksgruppen är mycket glada över att Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, kommer att dela ut priset Årets skolbibliotek 2016.

Priset delas ut på Skolforum måndag 31 oktober kl 15 på Södra scenen. I samband med prisutdelningen hålls även ett panelsamtal mellan deltagare från vinnarna av Årets skolbibliotek 2014, 2015 och årets vinnare, som alltså avslöjas i samband med seminariet. Det hela avslutas med mingel för att fira Årets skolbibliotek.

Allt om programmet hittar ni här.

Välkomna!