Rapport från prisutdelningen Årets skolbibliotek 2017

Beng-Erik Engholm, som representerar Sveriges författarförbund i NSG rapporterar från utdelningen av vårt pris Årets skolbibliotek 2017. Här hittar du också Bengt-Eriks filmer från prisutdelningen.

I måndags delade vi ut priset till Årets skolbibliotek under Skolforum i Älvsjö. Men innan själva priscermonin berättade före detta läsambassadören Anne-Marie Körling om hur det kan kännas att inte kunna läsa och om vad som händer när vi faktiskt kan läsa. Men framförallt talade hon om vikten av att böckerna är tillgängliga och att det finns någon som kan guida oss in i litteraturen: bemannade skolbibliotek. Hon berättade att hon en gång varit med om att stänga och tömma ett skolbibliotek för att det skulle bli ett datarum där i stället. Idag har vi datarummet i fickan, men vi behöver ändå böckerna och samtal om dem. Hon har upplevt att där det finns skolbibliotek vill barnen bara ha fler böcker, men där det saknas bibliotek saknar barnen inte böckerna. Lyssna på hela anförandet här.
Året pristagare, Skolbibliotekarieteamet i Kävlinge kommun, tog emot priset ur utbildningsminister Gustaf Fridolins hand. Motiveringen löd: Årets skolbibliotek 2017 utmärks av ett nytänkande när det gäller organisation och samarbete, vilket leder till en stabil och innovativ verksamhet. Den gemensamma webplatsen och de samlade medierna ger en klok resursanvändning. Genom kollegialt lärande och regelbundet nätverkande skapar man en stark grupp som bidrar till elevernas och personalens utveckling. Se prisutdelningen här och lyssna på när teamet från Kävlinge berättar kort om sin verksamhet.
Beng-Erik Engholm
Annonser

Årets skolbibliotek 2017 finns i Kävlinge – och är en grupp

Vinnare av Årets skolbibliotek 2017 är Skolbibliotekarieteamet i Kävlinge kommun med motiveringen:

Årets skolbibliotek 2017 utmärks av:

ett nytänkande när det gäller organisation och samarbete, vilket leder till en stabil och innovativ verksamhet. Den gemensamma webbplatsen och de samlade medierna ger en klok resursanvändning. Genom kollegialt lärande och regelbundet nätverkande skapar man en stark grupp som bidrar till elevernas och personalens utveckling.

Priset delades ut av utbildningsminister Gustav Fridolin vid ett seminarium på Skolforum, Stockholmsmässan.

Missa inte utdelningen av Årets skolbibliotek 2017!

Utbildningsminister Gustav Fridolin delar ut priset vid NSG:s seminarium med Anne-Marie Körling på Skolforum, Stockholmsmässan, måndag 30 oktober 2017 15:00 – 15:50 på Södra scenen:

Skolbiblioteken och läsningen

Hur ser en Läsambassadör på skolbibliotekens roll för läsningen? Anne-Marie Körling, Läsambassadör 2015-2017, berättar på seminariet om sina erfarenheter. Programmet avslutas med att priset Årets skolbibliotek 2017 delas ut till vinnarna av utbildningsminister Gustav Fridolin och sedan blir det lite mingel.

Foto: Kristian Pohl /Regeringskansliet

Skolbibliotek som del i en skola i förändring

I onsdags släpptes Nationella biblioteksstrategins omvärldsrapport ”Den femte statsmakten”. Rapportens omvärldsspaning kring skolbiblioteken görs av Stefan Pålsson. Pålsson är frilansskribent och sedan 2008 ansvarig för innehållet på Omvärldsbloggen, Skolverket. Jenny Nilsson, sammankallande i NSG och representant för Svensk biblioteksförening ger sin syn på Pålssons bidrag.

Utgångspunkten i Pålssons text kan tyckas självklar – skolbibliotekets framtidsutmaningar och omvärld är de samma som skolans framtidsutmaningar och omvärld. Men eftersom skolbiblioteken fortfarande inte självklart ses som en del av skolan så måste det fortfarande poängteras.

Pålsson lyfter fram resonemangen i OECD:s Trend Shaping Education 2016 som visar hur de trender som påverkat skolan ”länge varit linjära, långsiktiga och tämligen stabila”. Men genom den digitala utvecklingen måste skolan nu anpassa sig till en ständig förändring. Längre fram i rapporten skriver han om skolledarnas utmaning att leda skolan i den förändringen och att de i många fall inte anser sig själva rustade för det uppdraget. Pålsson beskriver det som att de inte har ”förmågan att organisera och driva utvecklingen framåt”. I det sammanhanget gäller det också för rektorerna att förstå på vilket vis de har nytta av biblioteks- och informationsvetenskaplig kompetens. Moment som rör digitalisering ska framöver vara en del av Rektorsprogrammet. Där ser jag att det är viktigt att det synliggörs hur skolbibliotekariens kompetens kan bidra till skolans utveckling. Pålsson föreslår att skolbibliotekets roll behandlas i nya moduler kring ledarskap och skolans digitala utveckling inom Skolverkets skolutvecklingsprogram. Det är en väldigt god idé.

För att skolbiblioteken ska fungera integrerat och inte som isolerade öar krävs förutom insiktsfulla skolledare också att man utvecklar bra arbetssätt där lärares och skolbibliotekariers kompetenser möts. Här behövs mer kunskap och forskning om hur det görs på bästa sätt. I de reviderade läroplanerna lyfts skolbibliotekens funktion både när det gäller språkutveckling och medie- och informationskunnighet. Det är inte minst viktigt för elever med läsnedsättningar och/eller med svenska som andraspråk. Pålsson tar exempel från kriterier för både DIK:s pris Skolbibliotek i världsklass och NSG:s Årets skolbibliotek (en randanmärkning här: priset har alltid delats ut av NSG) som bra beskrivningar av förutsättningar som måste finnas för välfungerande integrerade skolbibliotek.

Grundproblemet beskriver Pålsson rakt på sak: ”För att få ordentlig fart på skolbiblioteket måste det helt enkelt satsas mer pengar”. Men han lyfter också det alldeles nya problemet med att rekrytera bibliotekarier. Det är nu ett bristyrke och många skolor försöker förgäves rekrytera fackutbildade bibliotekarier. Här föreslår Pålsson, och detta återkommer på fler ställen i omvärldsrapporten, att ett sätt att hantera det skulle vara en särskild utbildningsinriktad bibliotekarieutbildning. Det tål att funderas över.

Jag håller verkligen med Pålsson om att svensk skoldebatt länge varit bakåtblickande och nostalgisk. Jag hoppas att han har rätt i att blicken nu börjar riktas framåt och att man i det sammanhanget verkligen ser vad kompetenta skolbibliotekarier kan bidra med. Det är inte utan att jag också känner en viss stolthet över de sammanhang där skolbiblioteken har funnits med i olika centrala dokument som Pålsson lyfter. Det är inte minst ett starkt påverkansarbete genom åren från både NSG och Svensk biblioteksförening som bidragit till det.

Jenny Nilsson

Skolbiliotek+sociala medier=sant

Foto: Fredrik Hjerling

Malena Martinger Storme är skolbibliotekarie på Enskede skola, Stockholm, och representerar Skolbiblioteksföreningarna i Nationella skolbiblioteksgruppen. I sitt blogginlägg tipsar hon om resurser på webben för den som är intresserad av skolbibliotek.

Skolbibliotekarier och de som brinner för skolbibliotek lever ofta som de lär när det gäller MIK och är ofta aktiva på olika sociala nätverk. Det delas, gillas och inspireras på alla möjliga sätt.

Via Facebook, Twitter eller Instagram kan du följa @skolbibliotekarierna och ta del av yrkesverksamma skolbibliotekariers vardag, du får se allt ifrån när en bokleverans kommer till hur ett bokprat kan se ut eller hur undervisning i MIK kan bedrivas. Det är verkligen ett givande stafettkonto där du kan följa skolbibliotekarier från norr till söder i vårt avlånga land. Många skolbibliotek och skolbibliotekarier har dessutom egna konton på olika sociala medier, inte minst Instagram. Några axplock är @smaboktips där bibliotekarier i Växjö tipsar om litteratur riktad mot förskolan, @eriksdalsskolans_bibliotek där skolbibliotekarierna bjuder på boktips för barn och ungdom, @nybodaskolbibliotek som är ett konto fullt av läsinspiration och även undertecknad har ett instagramkonto (om jag får göra lite skamlös reklam), @enskedelaser. På Instagram kan du dessutom följa @skolaochbibliotek och ta del av Anette Holmqvists besök på olika skolor och skolbibliotek. Runt om i Sverige finns även flera skolbiblioteksföreningar och Skolbibliotek Väst har en facebooksida med mängder av olika länktips och om du vill ha ännu mer kan du följa ordförande Fredrik Ernerot på Twitter @OrdfSBV. Även Skolbibliotek syd har ett flitigt uppdaterat twitterkonto på @skolbibsyd och en facebooksida. På Twitter hittar du @skolbibliotek och sidan finns också på Facebook och där uppdaterar Skolbibliotek Öst om vad som är på gång, allt för att du ska hålla dig à jour. Kan du inte få nog av uppdateringar om vad som händer i skolbiblioteksvärlden ska du dessutom följa Svensk biblioteksförening på twitterkontot @SvBib.

Runt om i Sverige finns skolbibliotekscentraler och skolbibliotekssamordnare som arbetar hårt för att alla skolor ska ha en bra skolbiblioteksverksamhet  och du kan följa flera på sociala medier. Till exempel kan du följa Skolbibliotekscentralen i Lund på Facebook (@sbclund) och ta del av deras dagliga verksamhet och mängder av länktips. Medioteket i Stockholm har flera bloggar som uppdateras frekvent. Via bloggen http://mangsprak.se/ får du den senaste uppdateringen om vad som händer på Mångspråksbiblioteket och på http://cirkbloggen.se/ får du mängder av boktips. http://pedagogblogg.stockholm.se/skolbiblioteksbloggen/ ger dig full koll på vad som är på gång i Stockholms stad och även ut i världen, allt från ett skolbiblioteksperspektiv.

Det finns en uppsjö av intressant och läsvärd inspiration att ta del av, på många olika nivåer. Så kryp upp i soffan ihop med det du helst surfar på och låt dig inspireras och engageras kring allt som händer i skolbibliotekssverige! För tro mig, du vill inte missa det.

Malena Martinger Storme

Skolbiblioteksföreningarna