Årets skolbibliotek 2022 utvecklar språk, nyfikenhet och kreativitet

Foto: IST Fototjänst

Sandsbro skola, Växjö, är Årets skolbibliotek 2022! NSG:s jury skriver i sin motivering att Årets skolbibliotek 2022 utmärks av ”en skolledning som ger biblioteket legitimitet som en välplanerad del i skolans verksamhet. Skolbibliotekarien är en självklar och naturlig samarbetspartner för alla, från pedagoger till elevhälsa. Skolbiblioteket har en inbjudande och tillgänglig miljö. På Sandsbro skola har alla elever en värld av läsning och kunskap att upptäcka i sitt inspirerande bibliotek, med en kunnig bibliotekarie som guide.”

Sandsbro skola har gjort en film om sitt bibliotek.

Priset Årets skolbibliotek delas ut av Nationella Skolbiblioteksgruppen sedan 1994. Vem som helst kan föreslå ett grundskole-, gymnasie- eller folkhögskolebibliotek. Av de inkomna förslagen väljer juryn sedan ut en vinnare. Mer om priset här.

I år delar juryn också ut ett hedersomnämnande till Nydalaskolan, Malmö. Även Nydalaskolan beskriver sin verksamhet i en film.

Prisutdelning och panelsamtal med vinnarna kommer att ske på Bokmässan i Göteborg, Lärarscenen, fredag 23 september kl 14:00-14:30. 

Efter samtalet delas priset ut av Matz Nilssonförbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund.

Prisutdelning på Bokmässan – ansök nu!

Foto: Martin Lindeborg

Välkommen med er ansökan att bli Årets skolbibliotek 2022! Prisutdelningen kommer att ske på Bokmässan, Lärarscenen, fredag 23 september kl 14. Prisutdelare är Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund.

Prisutdelning och panelsamtal. Sedan 1994 delar Nationella Skolbiblioteksgruppen, NSG ut priset Årets skolbibliotek. Jenny Nilsson, sammankallande i NSG och utredare på Svensk biblioteksförening, samtalar med en panel från årets vinnande skola. Hur arbetar man tillsammans för att skolbiblioteket och skolbibliotekarien ska bli en så bra tillgång som möjligt? Vad kan de bägge professionerna lärare och bibliotekarier lära av varandra? Hur gör skolledningen för att integrera skolbiblioteket i skolans pedagogiska arbete?

Efter samtalet delas priset ut av Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund.

Sista ansökningsdag är 19 augusti. Läs mer om priset och ansökan.

Författarförbundet lyfter fram skolbibliotekens viktiga roll

Den 5 april lanserade Sveriges Författarförbund sitt nya litteraturpolitiska program.

Programmet påminner om att läsning för bara någon generation sedan var en frihet för unga; frihet från föräldrar, från samhällets krav. Att läsa och skriva var skapandets och tankarnas pyshål, där man började sin livslånga bildningsresa.

Idag upplever allt färre barn och unga den friheten. Läsandet går ner, och läsförmågan hos svenska skolbarns sjunker sedan femtio år tillbaka.  

Samtidigt, poängterar Författarförbundet, har bara drygt 35 procent av landets skolelever tillgång till skolbibliotek, trots lagstiftningens krav.

”Varken lagar, föreskrifter, extrapengar från regeringen eller forskning som visar att skolbiblioteken förbättrar elevernas resultat hjälper. Kommuner, skolföretag och skolchefer ropar envist: inga böcker i våra skolor. Hur många svenska tonåringar har under de senaste decennierna ens fått chansen att läsa, och lära sig om, litteraturens klassiker i skolan? Man har börjat beskriva ett nytt slags bokanalfabetism bland unga. Situationen är en skamfläck för svensk skolpolitik.”

Författarförbundet förutsätter att regeringen snarast tar sitt ansvar och presenterar ett skarpt förslag för riksdagen. Alla elever ska ha tillgång till ett bibliotek med en utbildad skolbibliotekarie. Det handlar ytterst om ”att slå vakt om alla invånares […] tillgång till språklig utveckling och insikt om oss själva och andra som vi genom litteraturen har rätt till och kan vara en del av.”

Ord och inga visor. Men det handlar ju trots allt om orden, läsningen och litteraturen, och hur livsviktigt allt detta är för barn och ungas frihet, utveckling och liv.  

Mia Öström, Författarförbundet

Genomtänkt och välförankrat arbete på Alléskolans bibliotek

Karin Nielsen Lundin

Elisabeth Ljungdahl, Lärarförbundets representant i NSG, rapporterar från ett besök på Alléskolans bibliotek, som utsågs till Årets skolbibliotek 2019.

Fredagen den 8 april var det äntligen dags för NSG att besöka Årets skolbibliotek 2019, Alléskolan i Åtvidaberg!
På Alléskolan går elever från åk 4-9 samt i grundsärskolan F- åk 9.

Vi togs emot av skolbibliotekarierna Karin Nielsen Lundin, Anna Danielsson och biblioteksassistenten Lina Nässén samt en stor del av skolledningen. På lunchen fick vi också tillfälle att träffa barn- och utbildningschefen i kommunen, Karl-Johan Sjödin.

Efter en titt på bibliotekslokalerna fick vi en genomgång av skolbibliotekets verksamhet.

Verksamheten vilar på två ben, MIK och Språklig förmåga. Dessutom är också Skoldatateket där Christina Holmén Hägerdal är ansvarig en del av skolbiblioteket.
Ledord för Alléskolans biblioteksarbete är likvärdighet, progression, integrering samverkan och utveckling

Anna Danielsson

Anna ansvarar för MIK-delen och för åk 4-6 samt grundsärskolan jobbar man bl.a. med sökskola och på högstadiet och grundsärskolan är fokus på källtillit och källkritik.

Anna berättade att i åk 9 har man ett projekt i samarbete med ett museum om historiska källor och om att värdera källor. Man har sett att detta arbete ger positivt resultat på nationella proven i åk 9.
Språklig förmåga är Karins ansvarsområde. Hon har bibliotekslektioner med klasserna i åk 4-6 som samplaneras med pedagogerna.


Vi fick möjlighet vara med på en lektion med åk4, vilket var väldigt roligt!
Karin läste en bilderbok, Det är mitt träd av Olivier Tallec och hade ett boksamtal. Eleverna var väldigt engagerade och hade många kloka tankar.
För att främja läsargemenskap och läsaridentitet har man startat BookBuddies, elever i åk 8 kommer till åk 4 och boktipsar i smågrupper, samma sak med åk 5 och 2, i samarbete med en lågstadieskola.

Christina från Skoldatateket berättade om sitt arbete med tillgänglig läsning för alla elever. Hon hjälper de elever som behöver digitala hjälpmedel att få tillgång till dessa och skapar också Legimuskonton.
Skolbiblioteket köper in anpassad litteratur till särskolan och mångspråksböcker till förberedelseklassen.

Det jag slogs av under presentationen är att allt som Karin och Anna gör med eleverna är noga genomtänkt och väl förankrat i läroplaner och skolans övriga verksamhet.

Det här är bara en del av allt som händer på Alléskolans skolbibliotek.
Vill veta mer om verksamheten titta här eller följ biblioteket på Instagram.

Besöket i Åtvidaberg blev ju uppskjutet ett antal gånger p.g.a pandemin, men efter besöket känner vi i NSG oss än mer stärkta i att vi valde rätt 2019 eftersom vi fick se en verksamhet som inte bra levde upp till våra förväntningar utan också fortsatt att utvecklas med engagerad personal och med starkt stöd från skolledningen.

Representanter för skolledningen

NSG i debatt idag

Foto: Fredrik Hjerling

Skolbiblioteken kan inte ersättas av sporadiska besök på ett folkbibliotek. Därför måste frivillighetsprincipen för skolbibliotek försvinna. Det skriver vi i Altinget idag.

Skolbibliotekarier är experter på medie- och informationskunnighet, vilket innebär att förstå mediers roll i samhället samt kunna finna, analysera och kritiskt värdera information. Skolbiblioteket ger eleverna och lärarna på skolan en ingång till och hjälp med att söka och sovra i den informationsdjungel som vårt samhälle består av.

Här kan du läsa hela debattartikeln, öppnas i nytt fönster!

Ansökan öppnad för Årets skolbibliotek 2022

I år känns det extra viktigt att uppmärksamma en välfungerande skolbiblioteksverksamhet på en skola eller i en hel kommun. Detta för att visa beslutsfattare att så här bra kan det fungera med bemannade skolbibliotek. Glöm inte att ni som har fått priset kan ansöka igen om det gått 10 år. Det är också en viktig aspekt att vi vill ha en långsiktighet och inte ett beroende av eldsjälar.

Ni ansöker senast 19 augusti. Läs mer här

Vad väntar ni på?

Elin Nord är DIK:s representant i NSG. Här skriver hon om det som frustrerar oss alla. Vi vill ha beslut om bemanning NU!

I januari skrev Jenny Nilsson här på vår blogg om att ryktet gick om att det snart skulle komma ett förslag med utgångspunkt i utredningen Skolbibliotek för bildning och utbildning SOU 2021: 3. Skolminister Lina Axelsson Kihlblom har efter det gett besked om att ingen proposition är under förberedande just nu. Skolbiblioteksfrågan är säger skolministern “En stor och viktig fråga som vi inte kan hasta fram”. Det är lätt att både känna sig uppgiven och frustrerad över att ingenting händer. Hur länge ska politiken stå och trampa?

Vad är det egentligen man väntar på? I skolbiblioteksutredningen finns både identifierade problem inom området och konkreta förslag. Tydliga argument varför det behöver finnas fackutbildade skolbibliotekarier lyfts fram och vikten av att alla elever ska ha likvärdig tillgång till skolbibliotek.
Dessutom visar forskningen på vikten av utbildade skolbibliotekarier och hur dessa spelar en betydelsefull roll för elevernas utveckling av läsförmåga, kunskap inom MIK samt källkritik.

Vi lever i en tid där våra barn och ungdomar behöver ha med sig en gedigen digital kompetens och goda kunskaper i källkritik ut i världen. Där läsintresset och läsförmågan minskar. Hur länge ska politiken avvakta? Skolbibliotek ÄR en stor och viktig fråga, just därför behöver vi politiker som agerar och kommer med konkreta förslag och åtgärder. Våra barn och ungdomar kan inte vänta längre.

Vi behöver en lagstiftning kring bemannade skolbibliotek. Vi behöver fackutbildad personal på skolbiblioteken. Vi behöver se till att skolbibliotekarierna blir en naturlig del i det pedagogiska arbetet på våra skolor. 

Kommer det något beslut?

Ordförandeklubba i valnötfinish 255mm

Jenny Nilsson är Svensk biblioteksförenings representant i NSG. Här skriver hon om uppgifter om regeringsbeslut i skolbiblioteksfrågan.

I media de senaste dagarna har det cirkulerat uppgifter om ett nära förestående regeringsbeslut om förslag i utredningen SOU 2021:3 Skolbibliotek för bildning och utbildning. Jag har fått många frågor om detta och det enda jag kan svara är att NSG med de kontakter vi har inte har några uppgifter om ett sådant beslut. Det finns ingen proposition än. Det betyder självklart inte att det inte kommer något framöver, men vi kan varken dementera eller bekräfta detta.

Det är ju så att vi alla som arbetar med den här frågan är väldigt angelägna om att utredningens förslag förverkligas, och är en smula otåliga (för att uttrycka det milt…). Men vi får helt enkelt ta ett djupt andetag, vara lite källkritiska och tro det när vi ser det. Ett tips är att läsa i regeringens ärendeförteckning inför sammanträden.

NSG har (som vi berättat tidigare) skickat in ett önskemål om att få uppvakta skolministern i frågan. Vi berättar här när och om en sådan begäran har beviljats.

Håll ut! Vi hoppas fortfarande på det bästa!

God läsjul!

Unknown-4

Vi i NSG vill hälsa god jul och gott nytt år med några personliga lästips för blandade åldrar. Vi kommer efter ledigheten att arbeta för att 2022 blir ett bra skolbiblioteksår med kloka politiska beslut.

Bengt-Erik vill tipsa om:

Tidholm, Thomas

Jordlöparens bok

Någon gång för bortåt 35 år sedan upptäckte jag en syskonsjäl, ett slags storebrorssjäl. Jag kommer inte ihåg vad det första jag läste var, men Thomas Tidholms självklara tilltal grep mig och inspirerade mig i mitt eget trevande efter orden. En av favoriterna är förstås Thomas och Anna-Claras klassiker ”Resan till Ugri-La-Brek”, men mina barn tyckte bättre om den filosofiska ”Kaspers alla dagar” och den älskar jag också, och egentligen allt jag läst fram till den för mig senaste, ”Isresan”. 

Men det var de dikter och den prosa och framförallt prosalyriken som sjönk djupast in i mig. Den personliga rösten och de häpnadsväckande skutten där verkligheten plötsligt öppnar sig som ett hisnande djup i raderna, får mig att med pirr i magen läsa vidare, för jag vet att det snart uppenbarar sig nya tankar, nya avgrunder, nya vändningar och insikter. Det finns en sån trygghet i rösten och i grunden en sträv humor och varm irritation som bär fragment av handling och handlingar och en ofta vag berättelse som lämnar mycket plats åt mina egna reflektioner. 

Förra året nominerades ”Jordlöparens bok” till Augustpriset och det var ett lysande erkännande av hans skrivande som både överraskade och gladde mig. Han fick inte det priset men i år tilldelades han Svensk biblioteksförenings ärofulla Aniarapris för sitt breda skapande. 

I ”Jordlöparens bok – om natur, konst och människor” får vi följa oss själva, den moderna och lite valhänta människan, ut i, eller snarare in i naturen och betrakta vårt eget betraktande av djuren och växterna i ett fåfängt försök att förstå. Förstå vad då? Allting! Och ”allting” ser tillbaka på oss, vi som kommer som tillfälliga besökare, gäster, under några hundra tusen år – ett ögonblick i naturens historia. 

Det är bara med språket vi kan beskriva det vi ser. Men i stället kanske vi ger oss hän åt konsten, något naturen inte bryr sig om, men för oss kan konsten bli till ett stycke natur i civilisationens hjärta. Och kanske vi genom konsten ändå kan närma oss den verkliga naturen.

”Jordlöparens bok” av Thomas Tidholm kan med fördel läsas i tystnad intill en sparsamt pyntad julgran med en mugg varm glögg inom räckhåll. 

Elin:

Bergmark Elfgren, Sara

Grim

I Grim möter vi Kasper som har haft en tuff tid bakom sig. Nu verkar dock allt vända. Han har fått ett riktigt drömmigt sommarjobb, han ska skrämma besökarna i spökhusen på Gröna Lund. Där får han vänner, ett sammanhang och livet verkar bli bättre för Kasper. Men Kasper börjar råka ut för övernaturliga och oförklarliga händelser. Dessa händelser verkar ha en koppling till Grim, den döde sångaren i Kaspers pappas death metal-band. Någonting hände Grim, men vad?  

Grim är en välskriven skildring av psykisk ohälsa och utanförskap, men också oändligt spännande och fängslande.  Det här var årets bästa läsupplevelse för mig. Jag blev helt uppslukad, läste boken i ett sträck. 

Elisabeth:

En bro av poesi : 59 dikter utvalda av Ann Boglind och Anna Nordlund

Jag vill tipsa om diktantologinEn bro av poesi, 59 dikter utvalda av Ann Boglind och Anna Nordlund samt med fina illustrationer av svenska illustratörer.

Dikterna representerar svenskspråkig poesi från Carl Jonas Love Almqvist till Emma och Lisen Adbåge. En bro av poesi är utgiven av Svenska akademin och under hösten har boken kommit ut till skolorna och alla förskoleklasselever har fått ett 

exemplar. UR har gjort filmer som gestaltar 10 av dikterna. https://urplay.se/serie/223107-en-bro-av-poesi

En bro av poesi är en diktbok som passar alla åldrar!

Jenny:

Canetti, Elias

Facklan i örat : berättelsen om mitt liv 1921-1931

För 40 år sedan var det Elias Canetti som tog emot nobelpriset i litteratur. Jag kan verkligen inte skryta med att ha läst mycket av honom, men tycker att hans andra fristående självbiografi, Facklan i örat, är en så fascinerande skildring av både en ung mans och Europas utveckling under 1920-talet. Han är mycket bra på att fånga en persons sätt att vara och skildrar flera av de främsta kulturpersonligheterna i Tyskland vid den här tiden. Vissa paralleller finns även till vårt 20-tal.

Maria R:

Adbåge, Lisen

Furan

Furan är en kuslig bilderbok för alla åldrar om en familj som flyttar till en ny avskild plats i naturen och bygger sig ett eget hus med virket av de stora furorna som växer på tomten. Det visar sig ganska snart att det är svårare än vad de trott att fälla träden. Det är en tänkvärd men ganska otäck historia som läsaren har svårt att släppa. Illustrationerna i jordnära, dova färger stämmer bra in på berättelsens tema om respekt för vår miljö och natur och varnar samtidigt för vad som annars kan hända. Vad är det som sker och som träden symboliserar när de stadiga furorna faller till marken? Antingen som en följd av människors inverkan eller i vidare bemärkelse på grund av klimatförändringar med ökade stormvindar. Möjligheten att diskutera bokens innehåll och det delvis öppna slutet med barn och vuxna i olika åldrar är det jag framför allt gillar med ”Furan” som även nominerades till Augustpriset i år.

Maria S:

Norlin, Annika

Jag ser allt du gör

En novellsamling för dig som inte tror att du gillar att läsa noveller. Annika Norlin, också känd som artist och musiker under namnen Hello Saferide och Säkert får mig att längta till Norrland, att vilja ut och promenera på en promenad som aldrig tar slut och ta en roadtrip och spela punkmusik. En bok att pausa med i jul mellan jul- och gottebord.  

Svante:

Dickens, Charles

A Christmas Carol/En spökhistoria vid jul

Mitt tips blir en protest mot att romaner bara verkar bli längre och längre, åtminstone de jag läst det senaste året. Klas Östergren och Karl-Ove Knausgård blir väl uppåt 1 500 sidor ihop och nu ligger Hillary Mantels The Mirror and the Light halvläst på mitt sängbord, efter drygt 400 sidor. Nej, det får bli en kortare text, och vad kan passa bättre än A Christmas Carol av Charles Dickens, som bjuder på 100 sidor berättarglädje, Ebenezer Scrooges förvandling från vresigt rytande Bah! Humbug! till att glatt utropa Merry Christmas till Bob Cratchit. God Jul och god läsning.